Asamblea de socios 2016

 

OHIKO BATZAR OROKORRA

2016ko DEIALDIA

logo-elipse1

Datorren Martxoak 26, ostirala 19,00etan lehenengo deialdian quorum nahikorik balego, eta 30 minutu beranduago, bertaratutako lagun kopurua edozein izanda ere, Teresiano Eraikinean Elkartearen Ohiko Batzar Orokorra izango dugu, ondorengo gai-zerrendan oinarrituta:

GAI-ZERRENDA

 1. Aurreko batzarreko aktaren irakurketa, eta egokitzat hartuz gero, horren onespena.
 2. 2015ko balantze ekonomikoa eta bazkideak
 3. Kirol balantzea eta burututako ekintzak
 4. 2016rako proposamen aurkezpena.
 5. 2016rako aurrekontua.
 6. Kilometroetako sarien banaketa
 7. XXV Urteurreneko komisioak
 8. Beste batzuk, Galde-errguak.

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA 2016

logo-elipse1

El próximo día 26 de Febrero , Viernes, a las 19,00 horas en primera convocatoria si hubiera quórum suficiente y 30 minutos mas tarde, fuera cual fuera el número de asistentes, se celebrará en el Edificio Teresiano, la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
 2. . Presentación de las cuentas 2.015 y Asociados.
 3. Balance deportivo y de actividades realizadas
 4. Propuesta de actividades para 2.016
 5. Presupuesto para el año 2.016.
 6. Kilometroak, entrega de premios
 7. Comisiones XXV Aniversario.
 8. Varios, Ruegos y Preguntas.

 

Gorlizen, 2016 ko Otsailak 16 / En Gorliz 16 de Febrero de 2.016.

 

PRESIDENTEA / EL PRESIDENTE

MANU GARCIA TOXO